V sobotu 7. srpna 2021 by sté narozeniny oslavila česká spisovatelka a překladatelka Bohumila Grögerová. Autorka experimentálních textů, překladů, rozhlasových her i vzpomínkových próz tvořila téměř 50 let autorskou dvojici s Josefem Hiršalem. Společně v roce 1968 vydali proslulou sbírku experimentální a konkrétní poezie JOB-BOJ. Památník národního písemnictví otevřel při této příležitosti v letohrádku Hvězda výstavu SETINY věnovanou jejímu životu a dílu.

Výstava vychází z principů autorčiny tvorby, jako je dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin a univerzalismus. Kromě autentických materiálů ze společného fondu Grögerové a Hiršala expozice pracuje s dosud nezveřejněnými audio záznamy z archivu režisérky a zároveň kurátorky výstavy Hany Novákové, které vznikaly během čtyř let natáčení filmového portrétu Bohumily Grögerové Vidím tě ve slovech, která nevidím (2013). Ke stému výročí autorčina narození vychází kromě katalogu k výstavě také CD s jejími zhudebněnými texty, tematické číslo sborníku Literární archiv a reprinty společných a dnes zcela nedostupných děl Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala – sbírky konkrétních textů JOB-BOJ a antologie českých i zahraničních autorů Experimentální poezie.

Expozice klade důraz na magii textů a hypnotickou naléhavost světla, zvuku a obrazu. Zapojením audiovizuálních umělců Milana Guštara, Davida Vrbíka a dalších vytváří v letohrádku Hvězda dialog se současností a slovy Grögerové nabádá návštěvníka: „Je to vaše fantazie, vaše představivost, vaše úmysly: vezměte si ze mě, co se vám hodí.“

Bohumila Grögerová patřila k formaci umělců okolo osobnosti spisovatele a výtvarníka Jiřího Koláře, kteří se téměř denně scházeli v populární kavárně Slavia. Celoživotní přátelství s Jiřím Kolářem a jeho ženou Bělou mělo vliv nejen na společnou tvorbu s Hiršalem (principy koláže Grögerová nikdy zcela neopustila ani v samostatné tvorbě), ale upozorňuje také na téma žen-umělkyň ve stínu mužů. Paradoxně nejvíce pozornosti čtenářů přitáhla Grögerová díly, která vznikla ve více než dekádě po Hiršalově smrti – kupříkladu básnická sbírka Rukopis získala v roce 2009 ocenění Magnesia Litera.

„V české literatuře není mnoho žen, které se tak intenzivně věnovaly prosazování nových literárních proudů, a navíc pěstovaly bohaté mezinárodní styky a získaly uznání i v zahraničí. Bohumila Grögerová je stále inspirativní svou prací s jazykem; v experimentálních textech je hravá i civilní, ve vzpomínkových knihách zaujme hlubokou pokorou před krásou a složitostí světa,“ uzavírá jeden z kurátorů výstavy, spisovatel a překladatel Ladislav Šerý.

Bohumila Grögerová se narodila 7. srpna 1921 v Praze. Pracovala na redaktorských pozicích a jako cizojazyčná korespondentka, od roku 1951 působila v nakladatelství Naše vojsko. Poezii začala publikovat již ve školních časopisech, soustavnější texty a zejména překlady z německé literatury uveřejňovala od roku 1956. Celý život si pořizovala deníkové záznamy, které nakonec společně s Josefem Hiršalem obtiskla do známého cyklu Let let.


Share on Myspace