Český rok kultury v německojazyčných zemích pokračuje během léta až do listopadu 2019. Co všechno se v nejbližších měsících bude konat?

Srpen

Výstava Cirkus v tiskařství

V neděli 11. srpna se uskuteční slavnostní ukončení výstavy Cirkus v tiskařství. Česká avantgarda v Německém muzeu knihy a písemnictví (DNB), která představuje inovativní sílou české typografie a tvorbu meziválečných let dvacátého století. Umělci a umělkyně, architekti a architektky, ale také vydavatelé a vydavatelky společně pracovali na výrobě umělecky náročných „knih pro všechny smysly“, které měly být přístupné široké veřejnosti.

Kapitání AHOJ

Přibližně 200 německy mluvících dětí si v rámci programu Knižní léto, jehož letošním mottem je Kapitáni AHOJ!, přečte alespoň jednu knihu českého autora či autorky přeloženou do německého jazyka.

Čtenáři ze základních škol si mohou vybrat z těchto děl českých autorů:

Ivona Březinová: Začarovaná třída

Barbora Klárová, Tomáš Končinský: Překlep a Škraloup

Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti

Tereza Vostradovská: Hravouka

Akci pořádá Městská knihovna Lipsko ve spolupráci s dalšími 12 saskými regionálními knihovnami. Pokud děti přečtou během léta celkem tři knihy, získají ve čtvrtek 22. srpna certifikát. Mohou se také těšit na čtení Arnošta Goldflama a workshop Barbory Klárové.

Září

Charta 77 Story. Kunst undProtestbewegung

Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout od 11. září do 17. listopadu 2019 v Stadtgeschichtlichen Muzeum Lipsko, koná se při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce.

Výstava skrze fotografie, dokumenty, samizdatovou literaturu, umění nebo filmové ukázky připomíná události v Československu mezi lety 1977 a 1989. Představí mimo jiné i významné kulturní signatáře, jako byl básník Ivan Martin "Magor" Jirous, dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka. Chce také ukázat význam Charty pro NDR i Spolkovou republiku a zdůraznit evropskou perspektivu s ohledem na uplynulých 30 let. Výstavu bude rozšiřovat doprovodný program v podobě různých pódiových diskusí, filmových představení, prohlídek a rozhovorů s dobovými svědky pro školní třídy a veřejných prohlídek vedených historiky.

Charta 77 Story. Kunst undProtestbewegung je výstavou České národní galerie Praha vzniklé ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a s Archivem Bürgerbewegung v Lipsku. 

Česko-německá tandemová čtení

Již na jaře se uskutečnila první série tandemových čtení po řadě českých měst a nyní se v nich bude pokračovat. V září se uskuteční čtení v Plzni (20.9.) a také v Jeseníku (21.9.). Autoři během těchto večerů představí publiku nejen svá díla, ale podělí se také o svůj pohled na život a psaní v dané zemi. Tandemová čtení pořádá Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Goethe-Institutem.

20. září, Plzeň: Tandemové čtení v rámci festivalu Svět knihy Plzeň s Viktorií Hanišovou a Isabelle Lehn

Viktorie Hanišová debutovala v roce 2015 románem Anežka, který v německém překladu vydá nakladatelství KLAK Verlagna konci léta.

Isabelle Lehn, narozená v roce 1979 v Bonnu, studovala obecnou rétoriku, etnologii a pedagogiku v Tubinkách (Tübingen) a Leicesteru. Navíc absolvovala studium na Německém literárním institutu v Lipsku. Isabelle Lehn píše prózu, eseje a povídky, které byly už několikrát oceněny. Na podzim 2018 strávila měsíc na rezidenčním pobytu v Brně, kde autorka chtěla dokončit práci na svém aktuálním románu Frühlingserwachen. Text vyšel v únoru 2019 v nakladatelství S. Fischer.

21. září, Jeseník: Tandemové čtení v rámci festivalu ImZentrum/ V Centru, Jeseník s Kateřinou Tučkovou a Simone Kucher

Román Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch vydalo v listopadu 2018 v němčině nakladatelství Klak Verlag pod názvem Gerta: Německá dívka (Gerta. DasdeutscheMädchen).

Simone Kucher se narodila v roce 1973 v Ellwangenu. Vystudovala divadelní a genderová studia a moderní německou literaturu v Mnichově a Berlíně. Žila také v Jeruzalémě a USA. Vydala řadu divadelních i rozhlasových her a povídek. Od roku 2012 vyučuje kreativní psaní na Univerzitě aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem.


Share on Myspace