Tvůrčí a vzdělávací akci pro sousedskou komunitu Prahy 1, s důrazem na účast škol a studentů, bez vstupného, spojenou se závěrečnou beneficí zvaných hostů ve prospěch neziskové činnosti pořadatelů pořádá Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků od 21. do 26. ledna 2020 v Paláci Adria.

 

Program

úterý 21. ledna, 18 hodin

Slavnostní zahájení Sousedského blešáku neboli Artbazaru s workshopem – přivítání kurátorky Galerie kritiků, Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro, Ph. D, a přátelský přípitek – seznámení návštěvníků s níže uvedeným týdenním průběhem akce a její obsahovou nabídkou, registrace účastníků závěrečné aukce.

 

22. až 24. ledna, 11 až 18 hodin

a/ Instalace obrazů na stěnách a stolů s tiskovinami a grafickými pracemi v prostoru galerie – určená podle druhů děl buď k bezplatnému rozdávání anebo prodeji za symbolickou cenu – týká se remitend časopisů, početných výstavních katalogů, knih umělců, pohlednic, plakátů, kalendářů aj., dále originálních drobných grafik a kreseb od obecně známých autorů, převážně z dob klasické moderny. Nabídku doplní nápadité umělecké a upomínkové předměty současných umělců.

b/ Každodenní workshopy s výrobou koláží a účastí škol v dopoledních hodinách (od 11 do 13 hodin), pro dospělé zájemce (od 16 do 18 hodin). Bezplatná účast, pouze účastníci tvorby workshopu dobrovolně přispějí na poskytnutý materiál dobrovolným do kasičky u vchodu do galerie. Odnesou si z návštěvy workshopu kromě nabízených odborných tiskovin, autorizovaných děl a drobných dárkových předmětů i vlastnoručně vytvořený obraz pod vedením renomované školitelky, výtvarnice Jitky Kopejtkové. Akce je směrována především na sousedskou komunitu Prahy 1, kde se nachází řada spřátelených škol, od všeobecných po odborné, od středních po vysoké školy, jejichž žáky a studenty akce zajímá (příjem rezervací se zajišťuje předem). Vstup je však volný i pro zájemce z jiných městských částí.

Pro školou povinné účastníky se workshopy konají v dopoledních hodinách od 11 do 12 hodin, pro dospělé k večeru od 16 do 18 hodin.

Jitka Kopejtková, Koláž, kombinovaná technika, 2019. 

sobota 25. ledna, od 14 do 16 hodin

Benefiční prodej vystavených děl společenskou formou zábavné aukce s pohoštěním a kulturním programem pro zvané hosty (koná se ve prospěch neziskové výstavní a odborné činnosti pořadatelů Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků).

  • 14:00 – registrace, welcome drink
  • 14:30 – přivítání hostů kurátorkou galerie s úvodním slovem k vystaveným dílům, dále malá humorná přednáška PhDr. Michala Zachaře, historika umění, o úspěších a neúspěších prodeje uměleckých děl na dnešních aukcích a o současných tržních možnostech pro umění
  • 15 až 16 hodin – licitace děl neznámých i známých autorů, běžně neprodávaných i prodávaných, moderuje a odborným slovem uvádí PhDr. Josef Vomáčka, historik umění a architektury, společně s JUDr. Janem Šefrankou
  • 16 až 18 hodin – slavnostní přípitek a pohoštění, volná zábava s hudebním programem (hudbu zajišťuje Studio Chevalier a čestným hosty jsou Václav Neckář a Pavel Sedláček)

 

neděle 26. ledna

Zakončení akce.


Share on Myspace