Novým ředitelem Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše bude Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. Doporučila ho výběrová komise, v níž byli i zástupci odborných spolků a institucí, a nyní o jeho jmenování rozhodla i Rada Středočeského kraje. Do funkce nastoupí v 1. ledna 2020.

Přihlášky do výběrového řízení podalo pět uchazečů. Jejich návrhy hodnotila vedle výběrové komise také odborná hodnotící skupina. „O zapojení do procesu výběru nového ředitele projevila zájem široká kulturní obec, proto jsme se rozhodli vyjít vstříc a zapojit vybrané kulturní osobnosti, společnosti a spolky do spolurozhodování o budoucím vedení Památníku,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Karel Horčička (ČSSD).

Hejtmankou Středočeského kraje byla proto jmenována hodnotící skupina ve složení: předseda Českého centra Mezinárodního PEN-KLUBU Jiří Dědeček, členka Společnosti bratří Čapků Markéta Musilová, předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman, autorka expozice Památníku Karla Čapka Marta Dandová a Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí, které tvoří Památník.

Výběrovou komisi pak tvořili vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Kateřina Pešatová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR Irena Chovančíková, prezident Herecké asociace Ondřej Kepka a Emil Palivec.

Výběrová komise a hodnotící skupina doporučily do funkce Zdeňka Vacka. „Osobní projev pana Vacka byl podle hodnotitelů reprezentativní. Výběrová komise ocenila, že uvažoval moderně a inovativně. Jako příležitost vidíme jeho zahraniční kontakty, zkušenosti s výstavními projekty a jeho celoživotní zájem o osobnost Karla Čapka, která se již projevila v samostatné publikační a projektové činnosti,“ konstatoval Karel Horčička.

Zdeněk Vacek se propagaci života a díla Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky věnuje dlouhodobě od dob svého vysokoškolského studia. Takřka deset let je členem Společnosti bratří Čapků a spolupracuje s Památníkem Karla Čapka. Na základě archivních podkladů mimo jiné rekonstruoval dvě cesty K. Čapka a O. Scheinpflugové do Alp (1935, 1937), které s manželkou zopakovali vlastním historickým vozem Škoda Rapid téhož typu, jaký vlastnil Karel Čapek. Méně známé aspekty vývoje Čapkova vztahu k technice publikoval v knize Za volantem s Karlem Čapkem (Grada, 2010). Další cestu uspořádal u příležitosti 90 let od vydání Čapkových Anglických listů (historickou Škodou Popular, 2014).

Předloženou koncepci Památníku Karla Čapka od Zdeňka Vacka si můžete přečíst ZDE.


Share on Myspace