Ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble pod vedením umělecké vedoucí Barbory Kabátkové vydává nahrávku Jistebnického kancionálu – zpěvů pro mši a modlitbě hodinkového officia z prostředí pražské univerzity na počátku 15. století. Rukopis obsahuje jak latinský chorál převedený do češtiny, tak původní hudební tvorbu na české texty.

Když roku 1872 student Leopold Katz na půdě fary v jihočeské Jistebnici objevil starobylý rukopis s českými zpěvy, asi úplně netušil, jakou cennost drží v rukou. Dnes si s Jistebnickým kancionálem většinou vybavíme husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci (celý svět zná tento nápěv ze Smetanových symfonických básní Tábor a Blaník z cyklu Má vlast). Ve skutečnosti je však rukopis především knihou s liturgickými zpěvy v češtině pro mši i pro modlitbu hodinkového officia.

Cílem projektu bylo zpřístupnění liturgie širokému okruhu věřících v jejich vlastním jazyce. Tvůrci se především snažili převést latinské chorální zpěvy do českého jazyka, ale nezřídka se pustili i do tvorby vlastních nápěvů. Velmi cenný je mimo jiné zápis velikonoční liturgie, který nám díky podrobným instrukcím dává nahlédnout do husitské bohoslužebné praxe.

Umělecká vedoucí souboru Tiburtina Ensemble Barbora Kabátková uvedla, v čem je pro ni Jistebnický kancionál největším objevem: „Netušila jsem, že v něm najdu tolik krásné hudby. Pramen jsem během svých studií hudební vědy znala velmi povrchně a nic mě nemotivovalo k tomu, abych jej blíže poznala. Až práce muzikoložky Hany Vlhové-Wörner mi otevřela oči a inspirovala mě k hlubšímu probádání rukopisu. V mých očích je jeho největší hodnotou obsah, a to nejen po stránce hudební, ale i textové. Je dokonalým obrazem člověka konce 14. a počátku 15. století.“

Kolem jistebnického rukopisu je stále řada nezodpovězených otázek a záhad. Nahrávka souboru Tiburtina Ensemble zprostředkovává krásu zpěvů samotných. „Jak krásně zněly mé oblíbené latinské chorální kusy ve staročeštině," vyznává se Barbora Kabátková a dodává: „Jistebnický kancionál byl pro mě objevem a věřím, že jím bude i pro posluchače našeho alba.“

Album vychází u vydavatelství Supraphon v pátek 23. dubna na CD i v digitálních formátech.


Share on Myspace