Národní galerii se podařilo prodloužit výstavu Rembrandt: Portrét člověka až do 21. března. Výstava, s níž hned několikrát zahýbala pandemie koronaviru, měla původně skončit v lednu, aktuální prodloužení však přináší naději, že ji uvidí další návštěvníci.

Velký zájem naznačovaly již od prvního dne otevření fronty před palácem Kinských na Staroměstském náměstí. Za běžného provozu dosahovala návštěvnost v průměru 1000 lidí denně, v omezeném režimu kapacity výstavních prostor pak 450 lidí denně.

Jedná se o rozsáhlý výstavní projekt čítající 115 děl. Nikdy nebylo možné u nás spatřit tolik Rembrandtových prací pohromadě. Výstava obdobného významu se nemusí opakovat desítky let. Právě s ohledem na tato fakta kurátoři Národní galerie Praha vyvinuli maximální úsilí, aby mohla být prodloužena. Jednání byla časově náročná z důvodu velkého množství zápůjček z muzeí, galerií a soukromých sbírek nejen u nás, ale i ze zahraničí. Díky vstřícnosti zapůjčitelů proběhla úspěšně a milovníci umění tak budou moci v Praze zhlédnout Rembrandtova díla až do 21. března, jakmile se uvolní koronavirová opatření a galerie opět zpřístupní.

„I přes veškerou nepřízeň, kterou rok 2020 přinesl, se jedná vlastně o malý zázrak. Tento nádherný výstavní projekt se podařilo nejdříve posunout z jarního do nového podzimního termínu a nyní dokonce prodloužit jeho trvání. Máme obrovskou radost a věříme, že si návštěvníci budou moci ještě do března setkání s Rembrandtem vychutnat. Do popředí vystoupí výjimečná malba Zvěstování Panně Marii od Willema Drosta, získaná jako malba samotného Rembrandta, která zaujme místo obrazu Čtoucí mnich. Ten se jako jediný koncem ledna vrátí do Helsinek.“ říká Lucie Němečková, kurátorka výstavy.

Po znovuotevření galerie bude spuštěn rezervační systém s časovými sloty. Tím chce instituce zajistit maximální komfort návštěvníků a zamezit vzniku front. Navíc se počítá s delší otevírací dobou výstavy – denně od 9 do 21 h.

V rámci sociálních sítí Národní galerie je dále Rembrandt k vidění online. Koncept obsahuje různé s výstavou související aktivity – komentovaná videa věnovaná vybraným dílům, v přípravě je workshop pro děti či komentovaná prohlídka s kurátorkou. Ve spolupráci s Baletem Národního divadla vzniklo video Balet mezi obrazy: Rembrandt a Saskia, které natočil italský režisér Marco Chiodi. Sólisté Evgeniya Gonzalez a Fraser Roach interpretují skutečný milostný příběh malíře a jeho životní lásky Saskie.

Na webových stránkách Národní galerie bude nově zveřejněn film Rembrandt – malíř člověka, dříve uváděný pouze ve výstavních sálech paláce Kinských. Organizátoři výstavy se tak snaží přiblížit Rembrandtovu osobnost a jeho dílo všem, a to včetně těch, kteří nemohou přicestovat, případně se na výstavu pro velký zájem nedostanou.


Share on Myspace