Divadlo X10 uvádí další ze série kurátorovaných večerů zaměřených na propojení a vzájemnou komunikaci mezi obory a žánry. Virtuální livestream s názvem Y: DesigingWorlds se zaměří na téma nezávislých tištěných medií, tzv. zinů, a proběhne 18. května na sociálních kanálech Divadla X10.

Slovo zine pochází z anglického fanmagazine. Šlo tedy v původním slova smyslu o fanouškovské časopisy, ale slovem zine se nazývá v podstatě jakýkoliv útvar potištěného či pokresleného papíru, sešitý nebo slepený dohromady, v nákladu od jednoho kusu výš. Obsahové zaměření zinů může být od politických, feministických či sexuálně menšinových plátků, přes fanouškovské časopisy týkající se hudebních žánrů, sci-fi, počítačových her, až po ziny věnované ilustraci, fotografii či literatuře.

„Ziny nás zajímají především ve své materiální podstatě. Tyto ‘časopisy’ či ‘publikace’ vnímáme jako umělecké artefakty, které nejsou důležité jenom svým obsahem, ale i způsobem zpracování. Nejrůznější formy papírů, tisků, kreseb, výstřižků, se svou specifickou vůní a různými atypickými rozměry jsou pro nás vedle textu svébytným vyjadřovacím prostředkem. Ziny tedy se svými příznivci komunikují nejen prostřednictvím textu, ale i fyzické praxe, jako je listování – dotýkání se,“ přibližují záměr události kurátoři Anna Chrtková a Petr Dlouhý.  

Původně měla celá akce proběhnout v prostoru Divadla X10, nová situace ale donutila organizátory celý koncept přenést do virtuálního prostoru. Nicméně i formát online vysílání umožňuje propojit prostor prázdného divadla s intimními prostory obýváků, ložnic či ateliérů, ve kterých ziny vznikají a které jsou i nejčastějšími prostředími, v nichž se ziny čtou či prohlížejí. V důsledku pandemie, kdy je naše každodennost ohraničena stěnami domovů, je sociální a kulturní život formován obrazovkami a displeji, zine jako artefakt může být možností, jak nahlédnout do jiných než digitálních světů, a prohloubit tak vzájemnou spolupřítomnost, blízkost a různé úrovně doteku.

Y: DesigningWorlds představí celkem šest tvůrců, tvůrkyň a kolektivů, které nabízejí různé estetické možnosti tištěných médií stejně jako ucelený vhled do témat feminismu, ekologie, sexuality či post-digitální praxe.

Více na webových stránkách, Instagramu či Facebooku.


Share on Myspace