Soutěž vyhlášenou Muzeem romské kultury na památník v Letech vyhrál návrh Atelieru Terra Florida a Atelieru Světlík. Předpokládané náklady na jeho výstavbu činí 31,5 milionů korun, přičemž hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Projekt byl vybrán ze 41 návrhů z celého světa, hotov by měl být v roce 2023.

Krajinářsko – architektonickou soutěž vyhlásilo Muzeum romské kultury v říjnu 2019. Odborná porota složená ze zástupců muzea, ministerstva kultury, architektů, univerzitních odborníků a zástupců pozůstalých vybírala vítěze ze sedmi finalistů. Návrhy posuzovala podle architektonické a umělecké kvality řešení, zohledňovala hledisko zasazení památníku do krajiny, a také míru vyjádření námětu a zpracování tématu památníku. Klíčovým faktorem se podle mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronové stala míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů. 

Vítězným projektem je návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru Terra Florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu dále spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.

Záměr vykoupit areál velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, kde se od srpna 1942 do srpna 1943 nacházel jeden ze dvou „Cikánských táborů“ v Protektorátu Čechy a Morava, schválila vláda ČR v srpnu 2017. „Tento krok umožnil, aby Muzeum romské kultury mohlo vybudovat nový památník uctění obětí romského holokaustu,“ uvádí Michaela Lagronová.

„Málokteré místo v České republice vypráví příběh o utrpení Romů a Sintů během druhé světové války tak naléhavě jako Lety u Písku. Stejně jako byl letský tábor překryt vrstvami půdy, bylo i téma romského holokaustu mnohými marginalizováno a odsunuto mimo zájem většinové společnosti. Naším úkolem je splatit Romům a Sintům historický dluh. Nový památník by měl informovat nejen o historii holokaustu Romů a Sintů, ale přiblížit i samotné místo, jehož osud dokládá, jak se vyvíjelo a vyvíjí soužití Romů a většinové společnosti,“ říká k novému památníku ministr kultury Lubomír Zaorálek.


Share on Myspace