Ve věku 88 let zemřel 16. března germanista, polonista a překladatel z němčiny a dánštiny Vratislav Jiljí Slezák (1932–2020), laureát Státní ceny za překladatelské dílo či Ceny Josefa Jungmanna, který učil jazyky mimo jiné na Vysoké škole ekonomické nebo Katolické teologické fakultě UK v Praze. Literárním novinám to sdělil spisovatel František Baďura.

Vratislav Slezák je autorem několika desítek překladů z německé literatury. Do češtiny převedl řadu děl Hermanna Hesseho a dále kupříkladu texty Thomase Manna (včetně románu Kouzelný vrch – pod názvem Čarovná hora), Hermanna Hesseho, Heinricha Bölla, Friedricha Dürrenmatta, Alfreda Döblina nebo čerstvého držitele Nobelovy ceny za literaturu Petera Handkeho.

„Když jsem se po maturitě rozhodl studovat právě němčinu, nebylo to jednoduché: v poválečné době přetrvával značný odpor vůči všemu německému, i když žádný jazyk nemůže přece nést vinu na tom, je-li zneužíván k nekalým cílům a prohlášením. Přesto mě jako rodilého Čecha lákalo právě to, co k nám Čechům historicky vždycky patřilo, a tím byla v našich zemích dvojjazyčnost: hlásím se k tomu, že jsem Čech, ale ve smyslu Böhme. V této půvabné zemi, na níž si dal Hospodin velmi záležet a kterou velmi uctívám, je pro mě Čech každý, kdo v ní žije, poctivě pracuje a zvelebuje ji, ať mluví jakýmkoli jazykem: česky, německy, vietnamsky… Jsem zásadně zemský, nikoli nacionální vlastenec,“ řekl před sedmi lety v rozhovoru pro Katolický týdeník.

Vratislav Slezák po maturitě (1951) na reálném gymnáziu v Praze studoval 1951–56 obor němčina – polština na Univerzitě Palackého v Olomouci; 1969 získal titul PhDr. V letech 1956–67 pracoval jako redaktor v Československé obchodní komoře a ve Výzkumném ústavu paliv, 1967-69 v zahraničním odboru ministerstva kultury. V letech 1970–81 působil jako učitel jazyků na Českém vysokém učení technickém v Poděbradech, 1981–2002 na Vysoké škole zemědělské v Praze a souběžně 1990–2007 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, uvádí o něm Databáze překladatelů.


Share on Myspace