Ministr kultury Lubomír Zaorálek udělil Martě Davouze medaili Artis Bohemiae Amicis in memoriam za její celoživotní dílo, šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí a za přínos k rozvoji kulturních, duchovních a etických hodnot. Cenu z rukou ministra kultury převzali v Nostickém paláci zástupci její rodiny.

„Marta Davouze má nepochybné zásluhy na rozvoji a obohacení jak současného literárního, potažmo kulturního života v Česku, tak zdejší literární i kulturní historie. Především její zásluhou byly v devadesátých a nultých letech vydány precizně edičně připravené sebrané spisy Karla Poláčka a Franze Kafky, dvou klíčových osobností české literatury minulého století. Zásluhou Marty Davouze byla také zřízena mezinárodní Cena Franze Kafky, která byla poprvé udělena v roce 2001. Právem jí patří poděkování za celoživotní práci a za dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury u nás i v zahraničí,“ řekl ministr Lubomír Zaorálek. 

Marta Davouze se narodila 12. května 1945 v Praze a zemřela 7. července 2018 ve francouzském Langourian. Po studiích na Filozofické fakultě UK působila v Akademii věd, odkud musela pro nesouhlas se sovětskou okupací odejít; později pracovala v tehdejší Státní (dnes Národní) knihovně a v nakladatelství Československý spisovatel. Po sametové revoluci spoluzaložila Společnost Franze Kafky a v pozici ředitelky dlouhá léta vedla Centrum a Nakladatelství Franze Kafky.

V tomto období vydala první kompletní kritické vydání všech děl významného českého spisovatele, oběti holokaustu, Karla Poláčka (1994–2001, 20 svazků). Zároveň se jí podařilo realizovat vůbec první úplné vydání sebraných spisů nejznámějšího literárního rodáka Franze Kafky v českém jazyce (1997–2007, 13 svazků).

V nakladatelství Mladá Fronta jí vyšlo postupně šest knih, z toho pět beletristických a jedna publicistická. Největšího čtenářského ohlasu dosáhly její autobiografické humoristické práce Dům v Bretani a Loď v Bretani. Byla autorem řady komentářů a fejetonů, glosovala dění na české politické scéně a později i ve Francii.

Vedle organizování řady výstav, konferencí a dalších kulturních akcí, stála i u vzniku několika ocenění. Řadu let pořádala Cenu Jana Zrzavého, jejíž součástí byl vždy společný stipendijní pobyt mladých českých a francouzských výtvarníků v jejím francouzském sídle. Založila Studentskou cenu Maxe Broda, jejíž porota přes 25 let vybírá nejlepší eseje mladých autorů na různá aktuální společenská témata.

Především ale založila Cenu Franze Kafky, pořádanou Společností Franze Kafky a Hlavním městem Prahou již od roku 2001. Mezi laureáty byly výjimečné osobnosti světové literatury jako například Philip Roth, Elfriede Jelineková, Haruki Murakami i mimořádní čeští autoři Ivan Klíma, Václav Havel nebo Ivan Wernisch.

Ze svých počinů si sama zvláště cenila toho, že její projekt uspořádání soutěže na pomník Franzi Kafkovi na Starém městě v Praze byl nejen úspěšně zorganizován, ale především doveden v roce 2003 k realizaci.


Share on Myspace