Knihy italské spisovatelky píšící pod pseudonymem Elena Ferrante se vedle Itálie a USA se čtou nejvíce v Česku, kde je vydává nakladatelství Prostor. „Dosud jsme prodali kolem 180 tisíc výtisků děl Eleny Ferrante. Ve světové konkurenci v přepočtu na tisíc obyvatel jsme na špici úspěšnosti,“ uvádí majitel nakladatelství Aleš Lederer.

V minulém roce Prostor prostřednictvím italského nakladatele Edizioni e/o oslovil Elenu Ferrante s návrhem vydat ilustrovaný diář s citáty z jejích děl. Přípravy se ujali editorka Denisa Novotná, malířka Jiřina Lockerová a grafik Ondřej Šmerda, kteří v minulosti spolupracovali na diářích s myšlenkami Chalíla Džibrána a Antoina de Saint-Exupéryho.

„Půl roku jsem opakovaně pročítala všechny dosud vydané knihy Eleny Ferrante a shromažďovala citáty vztahující se k tématům, která jsou pro autorku typická – přátelství, láska, upřímnost, tvorba, cesta aj. Jiřina Lockerová je doprovodila překrásnými ilustracemi, grafik Ondřej Šmerda navrhl obálku a výsledek jsme poslali Italům. Pak jsme s napětím čekali na odpověď,“ říká Novotná.

„První reakce byla opatrná. Agentka nakladatelství nás ujistila, že projekt je velmi zaujal, ale současně upozorňovala, že za celých dvacet let vydávání autorčiných děl nikdy neumožnili tvorbu dalších produktů pod značkou Ferrante. Bylo třeba souhlasu vedení Edizioni e/o a především samotné Eleny Ferrante,“ dodává.

Po řadě týdnů přišlo svolení k českému vydání. „Jsem přesvědčen, že kromě atraktivity projektu sehrály roli mimořádné prodeje této italské autorky u nás,“ komentuje to Lederer.

Lockerová vytvořila pro diář více než 100 barevných ilustrací: „Při čtení knih Eleny Ferrante jsem oceňovala, jak dokáže autenticky vystihnout vnitřní život ženských postav. Snažila jsem se vyjádřit pocity, které ve mně text vyvolal. Kombinovala jsem různé techniky – barevné akvarely, pérovky štětcem a tuší, naskenované krajky.“

Texty byly vybrány z děl Eleny Ferrante vydaných česky nakladatelstvím Prostor: tetralogie Geniální přítelkyně (2016–2018), romány Tíživá láska (2018) a Temná dcera (2019) a ilustrovaný příběh Pláž v noci (2019) v překladu Alice Flemrové, Dny opuštění (2019) v překladu Jakuba Volného, Příležitostné nápady (2020) v překladu Anny Kudrnové a Prolhaný život dospělých (2020) v překladu Sarah Baroni.


Share on Myspace