V úterý 9. února uplynulo 90 let od narození klasika světové literatury Thomase Bernharda. Za dílo, které čítá deset románových próz, čtyři svazky povídek, osmnáct divadelních her a svazek básní, sklidil řadu cen i nenávistných reakcí. Jeho texty kritizující rakouský katolicko-nacionálně-socialistický stát, nacistickou minulost a omezenost vyvolávaly rozruch. Ve své zemi byl často označován jako „káleč do vlastního hnízda“, zatímco v cizině je velmi oceňován.

Bernhardovo dílo zdomácnělo rovněž v českém kulturním prostředí. Nakladatelství Prostor během více než dvaceti let vydalo více než dvacet Bernhardových prozaických titulů, na nichž spolupracovalo s elitními překladateli v čele s Radovanem Charvátem, Miroslavem Petříčkem a Tomášem Dimterem za redakční asistence Kristiána Sudy a Richarda Štencla.

„Bernhardovo místo ve světové literatuře je nepřehlédnutelné a nezpochybnitelné. Okruh jeho čtenářů je však omezený a bohužel bez podpor a grantů je vydání jeho díla u nás silně ztrátové. Proto jsem rád a hrdý, že jsme knihy Thomase Bernharda mohli v Prostoru vydat. Nyní zvažujeme reedici jeho kompletního díla v jednotné úpravě. Žádali jsme o grant ministerstvo kultury. Zatím jsme nebyli úspěšní. Zkusíme to znovu a obrátíme se i na zahraniční instituce, zejména v Rakousku. Věřím, že se nám nakonec tento ediční nápad podaří zrealizovat. Thomas Bernhard a jeho dílo si to jednoznačně zaslouží,“ prohlašuje majitel nakladatelství Aleš Lederer.

Čeští čtenáři objevili Bernhardovo dílo v roce 1984, kdy vyšla česky krátká autobiografická novela Dech: Jedno rozhodnutí (Odeon). O šest let později vydala Dilia autorovu divadelní hru Náměstí Hrdinů, za niž byl doma Bernhard zle pranýřován. V roce 1994 přišel Prostor díky edičnímu návrhu redaktora Kristiána Sudy s prvním vydáním Bernhardových slavných Starých mistrů v překladu Bohumila Šplíchala. V následujících dvaadvaceti letech (1994–2016) vydal více než dvacet Bernhardových knižních svazků. Nejúspěšnější byl právě román Staří mistři o síle i bezmoci starého umění, který se dočkal tří českých vydání (1994, 2004, 2016).

V Bernhardových prózách je bytostně spjata tragika s komikou a často i s vědomou provokací. Proto také v autorově vlasti přijímali jeho tvorbu nejednoznačně, s podrážděním i odporem. Snad nejvýrazněji se to projevilo v případě románu Mýcení. Rozčilení, v němž se někteří protagonisté možná i oprávněně poznali a zažalovali Bernharda pro nactiutrhání.

Thomas Bernhard zemřel 12. února 1989, těsně po svých osmapadesátých narozeninách. V závěti zakázal provozování a vydávání všech svých děl v Rakousku po celou dobu platnosti autorského práva. 


Share on Myspace