Ministerstvo kultury udělilo k 28. říjnu Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2020. Letošní porota jmenovaná ministrem kultury ocenila celkem osm osobností české kulturní scény; cena in memoriam za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Miloši Formanovi.

 • Státní cena za literaturu byla udělena Michalu Ajvazovi za dosavadní literární tvorbu.
 • Státní cena za překladatelské dílo byla udělena Blance Stárkové za dosavadní překladatelské dílo v oblasti překladu literárních děl.
 • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Tomáši Dvořákovi za osobitý celoživotní přínos rozvoji českého loutkového divadla a jeho reprezentaci v zahraničí.
 • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Jiřímu Tichotovi za působení v čele souboru Spirituál kvintet, jenž v době nesvobody pomáhal několika generacím posluchačů nacházet cestu k odvážným občanským postojům, a za muzikologický výzkum v oblastní loutnového repertoáru renesance a baroka.  
 • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Květě Pacovské za celoživotní uměleckou a edukační činnost v oblasti knižní ilustrace, designu a volného umění, která dotváří úplnost obrazu umělkyně světového významu.
 • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Viktoru Rudišovi za morální postoje a celoživotní dílo, kterým inspiroval další generace architektů a propojil brněnskou architektonickou scénu se scénou pražskou a libereckou.
 • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Evě Zaoralové za dlouholeté umělecké vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a celoživotní propagaci českých filmů a filmařů v zahraničí a Miloši Formanovi, in memoriam, za filmy, kterými se nesmazatelně zapsal do dějin české a světové kinematografie.

Letos se vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru neuskutečnilo slavnostní předání cen na Nové scéně Národního divadla. Ceny byly laureátům předány individuálně a Česká televize připravila seriál medailonků všech oceněných, které postupně odvysílá na programu ČT Art v termínu od 1. do 8. listopadu, vždy v čase od 20:13 a v tomto pořadí:

 1. Michal Ajvaz
 2. Blanka Stárková
 3. Jiří Tichota
 4. Viktor Rudiš
 5. Květa Pacovská
 6. Tomáš Dvořák
 7. Eva Zaoralová
 8. Miloš Forman

Share on Myspace