Moravská galerie připravuje novou expozici v Místodržitelském paláci, 14. listopadu otevře její první část věnovanou umění 19. století. Ta nese název Brno předměstí Vídně a návštěvníkům poodhalí, jak silné byly umělecké vazby mezi habsburskou metropolí a moravským kulturním centrem. Společně se tu bude prezentovat Joža Uprka s Hansem Makartem, Egon Schiele vedle Josefa Hoffmanna, Gustav Klimt u Alfonse Muchy. Důležitým znakem nového pojetí expozice bude to, že rovnocenně kombinuje volné umění s uměleckým řemeslem.  

Na konci června předešlého roku uzavřela Moravská galerie expozici starého umění v Místodržitelském paláci s tím, že bude prezentaci sbírky umění od gotiky po 19. století postupně modernizovat. Nyní dokončuje první etapu rekonstrukce prostor v prvním patře paláce, kde v polovině listopadu zpřístupní výstavu umění „dlouhého“ 19. století (tedy umění, které vznikalo v rozmezí let 1789 až 1914). „Už v minulosti jsme výstavou Brno – moravský Manchester upomínali na dobu největší slávy města. Novou expozicí příznačně nazvanou Brno předměstí Vídně se opět vracíme k době, kdy se Brno proměňovalo v sebevědomé, moderní město“, vysvětluje Jan Press, ředitel Moravské galerie.

Expozice návštěvníky přenese do éry 19. století, kdy bylo Brno velmi těsně napojeno na habsburskou metropoli. V roce 1839 je spojila železniční trať, na moderní výstavbě obou měst se podíleli stejní architekti, významnou část brněnské intelektuální společnosti tvořili německy hovořící obyvatelé. Stejně tak byl propojen umělecký svět – umělci z Moravy a Slezska studovali a působili ve Vídni, opačným směrem zase proudila díla obohacující zdejší soukromé kolekce.

Vývoj a trendy v umění 19. století galerie představí prostřednictvím rozdělení do čtyř okruhů – biedermeier, historismus, folklorismus a fin de siècle. Důležitou změnou v pojetí expozice bude propojení volného s užitým uměním. Vedle obrazů, soch a prací na papíře se zde budou prezentovat i ukázky dobového nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy, šperků nebo litin. „Díky tomu se na jednom místě můžeme setkat s obrazem Jízda králů od Joži Uprky, paravánem namalovaným Alfonsem Muchou, plakátem od Gustava Klimta či nábytkem Josefa Hoffmanna“, poukazuje na možnosti nové expozice autor konceptu Ondřej Chrobák. Návštěvník by tak měl lépe pochopit „ducha doby“.

Pro novu expozici se galerii podařilo získat významné akvizice, kupříkladu židli od brněnského rodáka, klasika moderní architektury Adolfa Loose, či sedací soupravu od rakouského designéra a architekta Otto Prutschera. Nová expozice tak bude pomyslným počátkem dalších expozic, na nichž nyní galerie pracuje – následovat bude expozice designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, otevření depozitáře v Řečkovicích a další část expozice v Místodržitelském paláci věnovaná umění období gotiky a baroka.


Share on Myspace