Jak by měli pěvci pracovat se svým dechem a tělem? Na tuto otázku se – mimo jiné – snaží odpovědět stostránková publikace s názvem Skutečný zpěv (True Singing, 2017), kterou v roce 2019 vydala nezisková organizace Zámek Liteň společně s platformou VoiceWise Markéty Cukrové.

Jedná se vlastně o knižní rozhovor s uznávanou profesorkou zpěvu Margreet Honigovou, který s ní vedla další zpěvačka a pedagožka Godana Crnković a který do češtiny přeložila právě Markéta Cukrová, úspěšná mezzosopranistka a lektorka zpěvu. V knize nechybí ani slova uznání a vděku od studentů a studentek Honigové, k nimž patří i česká pěvkyně Simona Houda Šaturová. Ostatně jedním z témat zachycených dialogů se stala i samotná výuka zpěvu a osobní zkušenost Honigové s tímto řemeslem.

Pěvecká technika nesmí narušit zdravý zvuk lidského hlasu. Proto Honigová preferuje individuální přístup k jednotlivým studentům, tedy cvičení šitá na míru konkrétním hlasům a tělům. Od pěvce vyžaduje nejen vytrvalost a ukázněnost, ale musí být také schopen pohroužit se do zpívaného textu a vědět, proč zpívá dotyčnou píseň. Ne všechno se dá ovšem naučit – budoucí pěvec by měl být obdařen hudebním cítěním, technicky nosným hlasem i vhodným charakterem. Základními pilíři pěvecké techniky jsou pak volné tělo, vědomé zpívání, rezonance a artikulace.

Zpěvák musí cítit spojení mezi tělesnou pozicí, proudem výdechu a rezonancí. Toto vše tělo poskytne, pokud je uvolněné a pružné. Hlas, text a dech musí být používán s péčí, ale nikoli nuceně. Margreet Honigová je přesvědčena o tom, že hlas i dech jsou od narození na správném místě a zdravé tělo tak nabízí vše, co je ke zpěvu potřeba. Jakákoliv násilná manipulace podle ní znamená ztrátu vnitřní svobody. Musíme rozumem pochopit, co se děje uvnitř nás, ale nesnažit se zasahovat, manipulovat ani záměrně řídit dávno fungující procesy. Doslova k tomu říká: „Dovolte svému tělu dělat to, co umí.“

Žádný zpěvák podle ní nezazpívá všechno, přitom však podle ní není nutné úzce se specializovat. Charakter zpěvního hlasu si prý o jistý repertoár sám řekne, zároveň ovšem může zpěváka omezovat. V každém případě musí zpěvák poznat a přijmout hlas, kterým ho obdařila příroda. Důležité je nezapomínat, že hlas je „pouze“ prostředek a smyslem zpěvu je hudba...

 


Share on Myspace