Jiří Ševčík, který byl významnou osobností české kulturní scény, zemřel ve věku 82 let. Svými aktivitami ovlivnil několik generací a zasáhl do mnoha oborů.

V 60. letech 20. století působil jako redaktor časopisu Architektura a poté (až do roku 1989) jako vědecký pracovník Fakulty architektury ČVUT. V té době byl autorem řady překladů a samizdatů.

V 80. letech pak společně s manželkou Janou Ševčíkovou věnovali svůj zájem také soudobé malbě; v roce 1983 připravili v Chebu výstavu sestrám Válovým, a tím započali svoji kurátorskou dráhu. Dále podporovali například umělce z okruhu skupiny Tvrdohlavých; od počátku 80. let publikovali manželé Ševčíkovi řadu textů, které českému publiku představily termín postmoderny.

Po roce 1989 se Jiří Ševčík zasloužil o internacionalizaci českého umění, v tomto období se také manželé Ševčíkovi stávají známou kurátorskou a teoretickou dvojicí; propagovali české umění i v zahraničí uspořádáním mnoha výstav českých umělců v Německu nebo Francii. 

Ševčík byl od roku 1990 hlavním kurátorem Galerie Hlavního města Prahy, od roku 1991 spolupracoval s první soukromou výstavní institucí, Galerií MXM.

Do roku 2013 působil na Akademii výtvarných umění v Praze jako prorektor, pedagog, a především jako vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU), které v roce 1997 založil.

Spolu se svou ženou patří ke klíčovým osobnostem českého kurátorství. Za přínos k rozvoji české kultury v roce 2018 získali Cenu Ministerstva kultury.

Rozsáhla činnost manželů Ševčíkových je zachycena v knize sestavené Terezií Nekvindovou Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. Texty. (tranzit.cz – VVP APU, Praha 2010), kde jsou publikovány také nejdůležitější stati o architektuře.


Share on Myspace