V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci lze navštívit hned dva nové výstavní projekty. Prvním z nich je výstava Digitální blízkost reflektující intimitu a odcizení v době pokročilých komunikačních technologií, druhým prezentace prací vítězek nově vzniklé Ceny Empatie, Romany Drdové a Lenky Záhorkové.

Displej se stal tím, čeho se naše ruce nejčastěji dotýkají, nezřídka jako první věci po probuzení. Technologie a intimita, dvě tradičně protikladné oblasti, se dnes pevně propojily a vzájemně zásadně ovlivnily. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Stala se objektem naší péče a touhy, partnerem dialogu a každodenní oporou, ale také nebezpečným důvěrníkem.

Výstava Digitální blízkost se zabývá proměnou vnímání našeho soukromí a intimity po virtuální zkušenosti zesílené pandemií a jejím vlivem na lidské vztahy. Prostřednictvím děl mladých umělců si klade otázku, zdali bude další vývoj odpovídat spíše duchu dystopických sci-fi filmů, nebo nám virtuální propojenost naopak pomůže vyřešit alespoň některé palčivé problémy dnešního světa.

Do nejasných vizí blízkosti v post-digitálním světě dává nahlédnout devět současných umělců: Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture.

Výstava je k vidění v mezaninu Veletržního paláce až do 10. července příštího roku.

V Malé dvoraně se současně probíhá výstava prezentující nově vzniklou Cenu Empatie, kterou NGP vypsala ve spolupráci s Komerční bankou. Vítězné projekty Romany Drdové a Lenky Záhorkové tvoří intermediální instalace na pomezí výtvarného umění a designu, reflektující dnešní sociální, ekologické a konzumeristické problémy. Romana Drdová se zabývá tématem upcyclingu a znovuvyužití především marketingového materiálu jako prostředku pro tvůrčí činnost. Lenka Záhorková vytváří mezigenerační dialog pro uchování unikátních životních zkušeností seniorů, které zvěčnila v dekoru porcelánového nádobí. Oba projekty tak nacházejí pro nepotřebný materiál nové poslání spočívající ve sdílení životních hodnot. Navštívit je bude možné do 13. února 2022.

Vyhlašované ocenění si klade za cíl podpořit realizaci uměleckých projektů, které přesahují hranice výtvarného umění a zapojují širokou veřejnost do otázek nezbytných pro soužití v rámci měnícího se společenského i životního prostředí. Cena Empatie zdůrazňuje potenciální společenskou roli umělce a dopad umění v kontextu reálného života, kde má empatie nezpochybnitelné místo.

„Těší mne, že se do Veletržního paláce díky těmto projektům vrací více života, a věřím, že zaujmou nejen mladší generace návštěvníků. Intimita je velmi citlivé téma, které ve společnosti dlouhodobě rezonuje. Ztráta intimity v souvislosti s rozvojem virtuálního života se prohloubila vlivem všech protipandemických omezení. Cena Empatie tematizuje i neméně důležitou udržitelnost, ke které si dnešní společnost hledá cesty,“ říká generální ředitelka NGP, Alicja Knast.


Share on Myspace