Restaurátorské práce, které v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu probíhají v rámci rekonstrukce, odhalily v tzv. Votivním sále původní nástěnnou malbu z konce 19. století. Malba byla po několik desetiletí překryta vrstvami monochromních nátěrů – vzhledem k jejímu velmi špatnému stavu došlo v minulosti k celoplošnému zatření.

Restaurování je velmi náročné a zdlouhavé, trvat bude pravděpodobně až do konce roku. Votivní sál je prostorem, kde se vzdával hold významným osobnostem, které se podíleli na založení muzea. Moravská galerie by ráda obnovila tradici mecenášství a nabízí možnost podílet se na vzniku nových expozic, doprovodných programů a dalších projektů.

Na základě restaurátorského průzkumu ve Votivním sále byla zjištěna pod vrstvami druhotných nátěrů původní nástěnná malba s vegetabilním dekorem a iluzivní architekturou. Jedná se o malbu provedenou technikou secco – tedy malbu na suchou omítku. Původní barevná vrstva ale není v dobrém stavu, v minulosti došlo k radikálním opravám, což dokládají poměrně velké plochy nových vápenných omítek zejména v horní části sálu.  

„V současné době probíhá snímání druhotných vrstev pomocí skalpelů a skelných vláken. Průběžně se barevná vrstva zpevňuje a praskliny v omítkách jsou injektovány. Odkryv a následné restaurování proběhne v klenbě a na bočních stěnách po úroveň votivních desek,“ upřesňuje vedoucí restaurátorského oddělení Terezie Veselá.  

Ve Votivním sále Uměleckoprůmyslového muzea jsou jména významných mecenášů vytesaná do čtyř černých mramorových desek, které jsou umístěny po stranách sálu. „Obnovou Votivního sálu se vracíme k poselství předků, zakladatelů Uměleckoprůmyslového muzea, jejichž jména jsou zde připomínána. Šlo o důležité donátory z řad průmyslníků a zástupců progresivních firem, kteří se nebáli investovat do nově vznikající instituce. Věřím, že i dnes se najdou mecenáši, kteří budou mít obdobnou chuť podpořit současný design,“ říká ředitel Moravské galerie Jan Press.

Pro mimořádné dárce připravuje galerie speciální program při slavnostním otevření v červnu 2021, jejich jména budou uvedena v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Finanční dar mohou zájemci posílat na číslo účtu Moravské galerie: 197734621/0710.


Share on Myspace