Vědci z celého světa horečně hledají, jak získat převahu nad všudypřítomným koronavirem. Základem úspěchu se jeví testování na přítomnost koronaviru v těle. Doposud používané testy jsou spojené s nepříjemným vyšetřením tyčinkou v nose, případně jde o nepříliš přesné antigenní testy.

Vzhledem k požadavku na masivní a opakované testování velkého počtu osob je každé zjednodušení testování velkým přínosem. Vyřešení nelehkého úkolu se ujal kolektiv mladých nadšenců ze startupu SvaProCo. Analýzou dostupných dat bylo k velkému překvapení zjištěno, že osoby pozitivně testované na přítomnost koronaviru v těle mají kromě již popsaných příznaků, jako je zvýšená teplota, suchý kašel či bolesti hlavy, zásadně změněné jazykové schopnosti.

Na vzorku dobrovolníků bylo ověřeno, že nakažení v závislosti na množství virové nálože již několik dní od nákazy ovládají částečně, nebo zcela, jazyk oblasti, ze které mutace viru pochází. Zatímco u nakažených z počátku pandemie převládá znalost čínštiny, u nových nemocných je to angličtina. Podle přízvuku je dokonce s velkou přesností možné určit místo původu viru, který nákazu způsobil.

Nyní používané testy tak bude možné nahradit jednoduchým jazykovým testem po telefonu, případně ústní zkouškou například na hranicích. Čína proto operativně přislíbila vyslání potřebného počtu zkušebních komisařů na všechna kontrolní stanoviště v EU, kde pak budou postupně nahrazování pracovníky z Velké Británie. Můžeme doufat, že se vedení EU poučilo z krizového vývoje při objednávání vakcín a výměna proběhne bez zásadních průtahů.

Spolu s touto skvělou zprávou se vzápětí objevila zatím neověřená informace, že z řad odpůrců COVID-19 byl vznesen požadavek na kultivaci koronaviru do formy očkovací látky. Farmaceutické firmy mají přednostně zajistit britskou variantu, která má být plně hrazená ze zdravotního pojištění. Další jazykové mutace mají následovat a být dostupné za úhradu.

Odpůrci argumentují, že pokud bude možná domluva společným jazykem, problém koronaviru následně sám vymizí. Zda tím budou ztracené i nově nabyté jazykové znalosti, však nebylo možné spolehlivě ověřit.

Přes veškerá pozitiva je ještě nutné získat odpovědi na otázky spojené s tímto revolučním objevem. Je možné očkováním nahradit jazykovou výuku ve školách? Je možné učitele a lektory jazykových škol rekvalifikovat na zdravotnický personál?

Bude potřeba se také soustředit na nežádoucí projevy, které můžeme pozorovat například v Karlovarském kraji, kde se vyskytuje britská mutace s bavorským a saským přízvukem, dokonce i jednotky případů kombinace sasko-bavorského přízvuku, které bohužel dosud nikdo neporozuměl.

Z kruhů několika zpravodajských služeb také unikla informace, že původ viru není v čínském Wu-chanu, ale v britského Oxfordu, kde na tajném pracovišti tamní univerzity byl vyvíjen vir jako tajná zbraň pro zachování vlivu Velké Británie po brexitu.

Naše elity tak stojí před bezprecedentním rozhodnutím, do jaké kategorie COVID-19 zařadit. Doufejme tedy ve vítězství zdravého rozumu.

Pochybujete, že je to možné? A dobře děláte! Vaše kritické myšlení stále funguje, což je dobrá zpráva!


Share on Myspace