Po nedávném povolení nikábu na univerzitě v Kielu vyvolalo rozhodnutí vrchního správního soudu v Hamburku povolit šestnáctileté muslimské studentce odborné školy, aby docházela do školy plně zahalená, bouřlivou debatu.

Ve spolkové zemi Šlesvicku-Holštýnsku Zelení zablokovali zákaz úplného zahalování na univerzitách a v Hamburku červeno-zelená koalice v roce 2017 zamítla žádost CDU, která chtěla zákaz úplného zahalování ve veřejných prostorách, jako jsou školy, univerzity a střediska denní péče.

Ali Ertan Toprak k tomu ve svém komentáři v časopise Emma, který vede feministka a publicistka Alice Schwarzer, napsal jasně: Nikáb a burka jsou uniforma islamistů.

Toprak pokračuje: „Trvalá a nyní znovu obnovená bezmocnost německé politiky vůči politickému islámu, a zejména nerozhodnost Zelených v otázce plného zahalování žen, objasňují jednu věc: politický islám získává v Německu každý den stále více prostoru.

A levicové liberální kruhy v této zemi vždy zafungují jako užiteční idioti politického islámu. Napadají kritiku politického islámu jako "rasismus". A přitom vpadají do zad muslimským ženám, které chtějí být stejně svobodné a rovnoprávné, jak si to pro sebe nárokuji zelené a levicové ženy na Západě.

Je pozoruhodné, že ženám v islámských zemích, jako je Írán nebo Saúdská Arábie, hrozí smrtelné nebezpečí v boji proti zahalování žen, zatímco v této zemi Zelení oslavují tento útlak žen jako právo na sebeurčení. V očích islamistů různé formy zahalení ženy stále dělí ženy na ctnostné věřící a na sexuálně dostupné.“

Mužů, kteří vidí v nezahalených ženách sexuální kořist, přitom přibývá. Německo se dostává do vážného problému a – jak je v posledních letech zvykem – přikrývá tento problém frázemi o toleranci a náboženské svobodě. Ten tím ovšem nezmizí. Tlak na muslimky, aby se zakrývaly stále více, stoupá.

Toprak píše: „Šátek na hlavě jedné ženy omezuje svobodu druhé, a je jedno, jestli jej nosí dobrovolně nebo ne. Každý, kdo propaguje plné zahalování žen a šátky na hlavách dětí, odmítá genderovou rovnost a snaží se prosadit jejich odloučení a nerovné zacházení. Oboje je jasným porušením lidských práv, zejména zásady rovnosti, v souladu s článkem 3 Ústavy.“

Pokud jde o pravici a nacionalismus, neustále se hovoří jen o „bílých nacionalistech“. U nás i v Německu. Podle Topraka ale ten, kdo podporuje zahalování žen, podporuje radikálně pravicovou ideologii – islamismus. A to, že spolková vláda i zemské vlády neustále tuto ideologii podporují, věc islamismu jen ulehčuje.

„Islamisté nemají zájem o otevřenou nebo pluralistickou společnost. Jde o otevřený útok na naše hodnoty a vše, co naše země znamená. Stejně jako neonacisté chtějí dobýt stále více prostor a vedou válku o prostor na úkor mladých dívek a žen.“

Toprak zdůrazňuje nutnost obrany proti politickému islámu a nutnost změny kurzu: „Protože tady nejde o náboženskou svobodu, kterou naše ústava naštěstí zaručuje. Jde o obranu proti totalitní ideologii, jejíž představitelé trvale vystavují chytrými strategiemi naši společnost "zátěžovému testu" a se zahraniční podporou "testují" naše limity.“

Toprak ve svých článcích i projevech, coby politik CDU v Hamburku i jako předseda Kurdské německé obce, často vzdával dík Německu jakožto zemi, která poskytla azyl mnohým, kteří jej potřebovali, jako „svobodné místo“. Ale právě proto vidí, že tato svoboda je ohrožena a je připraven bojovat za to, aby Německo svobodné zůstalo. Je to dlužen své malé dceři, jak píše v závěru svého komentáře pro feministický časopis Emma.

V tomto komentáři vidíme jasně, že není imigrant jako imigrant: mnozí z těch, kteří se považují za plně integrované, vidí v nezvládnuté migraci obrovské riziko pro společnost. Stejně tak je zřejmé, že není feministka jako feministka – Alice Schwarzer je feministkou celý život a dnes je pro svou kritiku politického islámu napadána takříkajíc „z vlastních řad“.

Chápu obavy Aliho Ertana Topraka z budoucnosti jeho dcery. Nechce ji vidět zahalenou a donucenou k poslušnosti. I já myslím na budoucnost svých dětí a vnoučat, když kritizuji islám, který po vzoru svých německých přátel nazývám politický islám, protože vidím, že strach z něj mají i mnozí muslimové, vlažní ve víře asi tak, jako jsme my Češi po Bílé hoře „vlažnými“ katolíky. A nechceme, věrni tradicím osvícenství a odboje proti totalitním režimům, aby nám opět někdo z ideologických pozic kázal, co je správné. Je pak bohužel logické, že žhaví ideologové – ať Zelení či islamističtí – se v mnohém shodnou a porozumí si. Jen tak se dá vysvětlit ona afinita islámu a „levicových“ liberálů.

Závoj ani burka totiž nejsou náboženskými symboly, jak zcela nesprávně usoudil i náš Nejvyšší soud. V koránu o zahalování není ani zmínka. Jsou to jen symboly útlaku, podřízenosti a desexualizace žen.


Share on Myspace