V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti firmách. Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému odvolání ze všech funkcí. 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má na starosti záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. Je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. Zaměstnává stovky lidí a rozhoduje o miliardách. V jeho čele stojí Rada ČTÚ, jejíž členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři.

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ měsíčně dostává více než 100 tisíc hrubého, předseda přibližně 150 tisíc hrubého. To je dost peněz, za které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou v listopadu 2019. Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná hned v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo, přesto byla 27. ledna jmenována předsedkyní ČTÚ.

Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od 2016 celkem 67 smluv v celkové výši jedné miliardy korun.

Kverulant vyzval dopisem vládu, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila tuto výzvu ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ zabývá již potřetí. Nejprve v kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se v září 2014 podařilo dosáhnout.

Podruhé se tímto problémem zabýval, když se v červnu 2015 stal členem rady ČTÚ Jiří Peterka. Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem. Z této pozice odstoupil, teprve když Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů.

 

Autor je ředitel a zakladatel Kverulant.org.


Share on Myspace