Ministr Lubomír Zaorálek 17.prosince na návrh rozkladové komise ministerstva kultury rozhodl, že objekt Hadích lázní v Teplicích zůstane kulturní památkou a nebude tak vyhověno žádosti vlastníka nemovitosti o tzv. „odpamátkování“. Změnil tak původní rozhodnutí bývalého ministra kultury Antonína Staňka, který na konci července 2019 zrušil prohlášení Hadích lázní za kulturní památku.

Ministr Zaorálek uložil na začátku září rozkladové komisi ministerstva kultury posoudit, zda jsou dány důvody pro zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí předchozího ministra kultury. Komise doporučila toto řízení zahájit, což se stalo 16. září. Vlastník objektu se domáhal se zastavení přezkumného řízení, což bylo zamítnuto.

Rozkladová komise mimo jiné zkoumala, zda stačí jsou památkové hodnoty objektu dostatečně chráněny režimem městské památkové zóny v Teplicích a zda jsou splněny mimořádně závažné důvody pro zrušení objektu za kulturní památku. V obou přípdech došla k negativní odpovědi, takže doporučila změnit původní rozhodnutí bývalého ministra kultury Staňka. Proti nynějšímu Zaorálkovu rozhodnutí může vlastník podat opravný prostředek.

Ministr Staněk rovněž vycházel z rozhodnutí rozkladové komise MK. Podle informací severu iRozhlas.cz jí ovšem na to nechal pouze pár hodin. Její stanovisko tehdy znělo přesně opačně než dnes. „Nutná rekonstrukce objektu, aby mohl být využit, a to nejen k lázeňským účelům, bude v interiérech vyžadovat doplnění či nahrazení architektonických prvků a konstrukcí novodobými replikami či kopiemi v takovém rozsahu, že interiéry pak ve výsledku již nebudou vykazovat dostatečné památkové hodnoty, což je důvodem pro zrušení prohlášení objektu za kulturní památku.,“ citoval server z její zprávy.


Share on Myspace