Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje ministerstvo kultury za to, že finančně podporuje Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Podle podmínek ministerstva nesmí být totiž z dotace realizován zisk, přičemž u MFF Karlovy  Vary "potenciál ziskovosti byl". Ostatně každoročně vykazoval v původním vyúčtování zisk 20 milionů, ovšem v následném opravném výkazu byla naopak vždy uvedena ztráta.

Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary ministerstvo každým rokem poskytuje třicetimilionovou dotaci, což představuje zhruba 20 procent z přibližně 150 milionového rozpočtu. "Většinu výnosů tohoto projektu tvořily platby od smluvních partnerů. Ministerstvo kultury však i tento projekt s převahou příjmů od soukromých subjektů podpořilo významnou dotací a příjemce zavázalo k plnění standardních dotačních podmínek určených pro nestátní neziskové organizace, včetně nemožnosti realizovat zisk," konstatuje NKÚ.

Kontrolní úřad mimo jiné zjistil, že minimálně v letech 2013 až 2017 poskytlo ministerstvo kultury podporu FSF Karlovy Vary (Film Servise Festival Karlovy Vary, a. s., organizátor festivalu) na základě nekompletně vyplněných žádostí. "Nebyla například vyplněna část o řešiteli projektu, chyběl popis projektu a určení odpovědné osoby. Ministerstvo žadatele nevyzvalo k doplnění chybějících údajů, ani jeho žádost nevyřadilo," uvádí NKÚ.  

Minimálně ve stejných letech FSF Karlovy Vary každoročně vypracoval dvě verze vyúčtování, přičemž v opravných verzích neodůvodněně krátil příjmy projektu. Podle původních vyúčtování dosáhl vždy zisku a podle opravných verzí naopak vždy zaznamenal ztrátu. "Celkem za roky 2013 až 2017 vykázal FSF Karlovy Vary v původních vyúčtováních zisk ve výši 87,8 milionu Kč. Rozdíl ve zdrojích financování mezi původním a opravným vyúčtováním činil za roky 2013 až 2017 celkem 112,3 milionu Kč," zjistil NKÚ.

FSF Karlovy Vary přitom měl vrátit zisk do státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace. "V rámci mezinárodního filmového festivalu v roce 2016 dosáhl zisku minimálně 10 398 628 Kč, (přičemž jeho výše mohla činit až 21 495 000 Kč), v roce 2017 dosáhl zisku minimálně 11 279 467 Kč (přičemž jeho výše mohla činit až 25 631 104 Kč) a v roce 2018 dosáhl zisku minimálně  5 803 732 Kč. V tomto roce již FSF Karlovy Vary v reakci na probíhající kontrolu NKÚ vyhotovil pouze jedno vyúčtování, ve kterém však rovněž příjmy projektu krátil. Realizací projektů v letech 2016 až 2018 tak tento příjemce dosáhl skutečného zisku v souhrnné výši minimálně 27 481 827 Kč. V rozporu s podmínkami rozhodnutí a s rozpočtovými pravidly tyto prostředky nevrátil do státního rozpočtu," konstatoval NKÚ.

 

 

Ministerstvo kultury opodstatněnost krácení příjmů v opravných vyúčtováních vůbec neřešilo. "Na rozdíl od postupu u jiných příjemců probíhala komunikace  s FSF Karlovy Vary ohledně dvou verzí vyúčtování pouze telefonicky, přičemž ministerstvo žádné doklady o této komunikaci nedoložilo. Minimálně za roky 2013 až 2017 akceptovalo každoročně opravné verze vyúčtování, aniž by odstranilo pochybnosti o oprávněnosti a správnosti vykazování příjmů. MK neprověřovalo opodstatněnost významných každoročních změn ve vyúčtováních u příjemce, a to ani v rámci veřejnosprávní kontroly, kterou provedlo u FSF Karlovy Vary pouze jednou, a to v roce 2014," dodal NKÚ.

Podle organizátorů MFF Karlovy Vary kontrolní úřad nesprávně vyhodnotil povahu festivalu. "Jsme přesvědčeni, že jsme při vyúčtování dotace postupovali zcela správně. Věříme, že se to v navazujících řízeních prokáže,“ uvedla na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí festivalu Uljana Donátová. Není to přitom poprvé, co NKÚ kritizuje organizátory za nakládání se  státními penězi. V roce 2004 kontroloři konstatovali, že "FSF KV vyplatil v letech 1999-2002 prostředky od ministerstva kultury ve výši 35 miliónů korun dodavatelům, které vybral bez výběrových řízení." 


Share on Myspace