Internetový projekt studentů z jihodánské Univerzity v Odense mapuje příběhy a osudy 470 dánských Židů deportovaných v roce 1943 do nacistického ghetta v Terezíně. Od 30. září je stránka nově dostupná rovněž v českém jazyce.

Web www.danskejoederitheresienstadt.org byl spuštěn v roce 2018 a vytvořili jej studenti z Univerzity v Odense v jižní Dánsku (University of Southern Denmark v Odense). Internetová stránka je součástí širšího projektu Dánští Židé v Terezíně. Ambicí studentů bylo zprostředkovat příběh 470 dánských Židů, kteří po 1. říjnu 1943 – tedy datu, kdy je začaly pronásledovat německé okupační síly – neutekli do Švédska, ale byli naopak zatčeni a deportováni do nacistického ghetta v Terezíně.

Cílem virtuální prezentace je topografie vzpomínek: jak si přeživší pamatují ghetto – kde žili, pracovali, kde dostávali jídlo a lékařské ošetření, na kterých místech probíhal černý obchod. Na mapě jsou však zaznamenána i místa, kde dotyční cítili, že polevil útlak, a kde se na chvíli cítili svobodní. Pro každou použitou vzpomínku byla vytvořena zvláštní mapa, kde jsou zanesena místa, který dotyčný zmiňuje. Celkem 50 interaktivních map poskytuje přístup k tisíci výpisům tištěných a nepublikovaných pamětí, a také ke krátkým vysvětlením a článkům na konkrétní témata.

Místa jsou doplněna citacemi z textů a rozhovorů, které odrážejí události, nálady a emoce, jak si je pamětníci pamatují. Mapy zachycují celkem sedm kategorií míst, ke kterým se vzpomínky vztahují: práce, bydlení, pocit volnosti, místa strachu, místa výdeje potravin, místa ošetření a místa černého trhu. Všechny jednotlivé pocitové mapy jsou též spojeny podle jednotlivých kategorií, lze tak sledovat, jak moc se pamětníci ve svých vzpomínkách potkávají. Na komunitních mapách lze sledovat, jak se liší pocity podle věku, pohlaví nebo místa původu pamětníků.

Webová prezentace je vhodná nejen coby nástroj pro on-line vzdělávání ve školách, ale jako průvodce při osobní návštěvě Pevnosti Terezín, má-li člověk k dispozici chytrý telefon. Virtuální mapa města přináší informace o životě a zkušenostech v ghettu. 

„Tato část dánsko-české historie není příliš známá. Jsme přesvědčeni, že v době rostoucí xenofobie a antisemitismu je třeba vynaložit veškeré úsilí na posílení paměti holokaustu – a zejména zkušeností a myšlenek obětí. Jsme rádi, že se nám podařilo příběh dánských Židů zviditelnit a nyní jej budeme moci rozšířit mnohem širšímu, mezinárodnímu publiku“, uvedl profesor Therkel Stræde, který výzkumný projekt na Univerzitě v Odense vede.

Více informací ohledně projektu najde na: Web / Facebook / Instragram.


Share on Myspace