Česká novinářka a komentátorka Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe, RFE) Lída Rakušanová nabízí v knize Svobodná v Evropě otevřenou výpověď o svém osobním i pracovním životě, lze ji také vnímat jako kroniku dramatických peripetií dějin druhé poloviny dvacátého století. Kniha představuje osobnosti československého exilu i polistopadové éry, mezi nimi jsou i písničkář Karel Kryl, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, autorčin kolega ze „Svobodky“ Karel Jezdinský či opat Anastáz Opasek.

Rakušanová promlouvala k posluchačům z rádia, které se komunistické rušičky pokoušely až do roku 1988 umlčet. Rozhlasové vlny přitom byly v komunistickém Československu hlavní možností, jak mohly svobodné informace za „železnou oponu“ proniknout. Kniha vychází přesně 45 let poté, kdy Lída Rakušanová začala v RFE pracovat. Nastoupila sem v roce 1975 jako externistka do týdenního rozhlasového magazínu Rozhledy Slávy Volného a později působila ve vnitropolitické redakci se zaměřením na Československo, střední a východní Evropu, NATO a EU.

Kromě politických komentářů připravovala také pořad Literatura bez cenzury – četbu na pokračování z knih režimem zakázaných autorů. Její hlas se stal symbolem svobodného éteru, po listopadu 1989 proto namlouvala vysílání RFE například ve filmech Kolja nebo Fair Play.

„Lída Rakušanová je nejen autorkou zasvěcených komentářů i analýz, ale také majitelkou nezaměnitelného hlasu. Není divu, že právě tento hlas, jeho zabarvení i naléhavost, je dodnes v myslích mnoha Čechů neodmyslitelně spojen s definitivní porážkou komunistického režimu v roce 1989,“ říká její kolega, politolog a publicista Jiří Pehe.

Autorka ve své knize popisuje svůj život od dětství v Českých Budějovicích přes emigraci do Spolkové republiky Německo až po svou kariéru v hlavním sídle stanice Rádia Svobodná Evropa v bavorském Mnichově a opětovný návrat do Čech. Čtenář se seznámí s chodem redakce včetně vztahů mezi kolegy a vedením stanice a nahlédne do života českých emigrantů v Mnichově.

Knihu provází řada dosud nepublikovaných fotografií, které jsou z velké části dílem autorčina manžela, fotografa Josefa Rakušana. Vzpomínky novinářky doplňují i hlasy novinářských pamětníků a přátel. „O své vzpomínky se s námi Lída Rakušanová dělí v době, kdy v Evropě nic není jisté, vše je otevřené, což je zneklidňující i nadějné zároveň. Toto je, myslím, chvíle, kdy je inspirující vyslechnout staré příběhy z doby, kdy evropanství bylo sexy. Vybavit si tu nesamozřejmost vzájemnosti prodchnuté svobodou. Vrátit se v čase s tím, že pokud už jednou bylo dobře, proč to nezopakovat?“ říká komentátor Českého rozhlasu Ivan Hoffman.

V Rádiu Svobodná Evropa pracovala Lída Rakušanová od roku 1975 do roku 1994 a spolupracovala zde s legendami české žurnalistiky, jako byli například redaktoři Milan Schulz, Karel Moudrý nebo Karel Jezdinský. Po ukončení činnosti české redakce v Mnichově přesídlila do Prahy, kde spolupracovala s českým vysíláním Svobodné Evropy v Praze, Českým rozhlasem nebo Českou televizí.

Je nositelkou významných ocenění a vyznamenání, mezi jinými získala například titul Žena Evropy udělovaný Evropskou unií (1997), Cenu Jana Palacha FF UK (2000), Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR (2011). V loňském roce jí byla udělena Cena Opus vitae Nadace Český literární fond za špičkovou novinářskou práci a prosazování hodnot svobody a demokracie před rokem 1989. Lída Rakušanová žije střídavě v Bavorském lese a v Praze. Její hlas mohou posluchači pravidelně slyšet v pořadu Názory a argumenty na Českém rozhlase Plus.  


Share on Myspace