Nová výstava Moravského zemského muzea Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra v Pavilonu představuje brněnského rodáka, námořního lékaře a přírodovědce, který jako jeden z prvních českých cestovatelů cíleně sbíral fotografické doklady ze svých zámořských cest. Jeho „fotografické sběry“ z cest z let 1865–1879 jsou u nás zcela mimořádné a nebyly jako fotografický celek dosud prezentovány.

Brněnský rodák Jindřich Vávra (1831–1887) byl významnou osobností rakouského veřejného života a byl také mužem mnoha nadání. Již od mládí se s nadšením věnoval přírodovědě, vystudoval medicínu a poté nastoupil k námořnictvu. A právě služba na rakouských lodích mu dala příležitost k prohlubování jeho znalostí.

„Vávra svými odbornými aktivitami upoutal mimo jiné pozornost bratra rakouského císaře Františka Josefa I., arcivévody Ferdinanda Maxmiliána. Poté jako lodní lékař doprovázel členy panovnického rodu na plavbách do mnoha často velmi vzdálených a exotických zemí, během nichž sbíral a zpracovával botanický materiál, přivážel ale také mince a další doklady svých cest“ vysvětluje kurátorka výstavy Hana Dvořáková.

„Na Vávrovi je výjimečné i to, že byl prvním českým cestovatelem, který ze svých zámořských cest cíleně sbíral fotografické doklady,“ dodává druhý kurátor Petr Kostrhun. K nejpůsobivějším patří záběry z východní a jihovýchodní Asie, z Austrálie či ze severní Afriky. Vedle řady anonymních děl zahrnuje Vávrova sbírka také albuminové pozitivy z éry mokrého kolodiového procesu od fotografů světové proslulosti, jakým byl Samuel Bourne či Wilhelm Burger.

Jindřich Vávra nebo také Heinrich Wawra svůj bohatě strukturovaný odkaz sbírek souvisejících s botanikou, numismatikou, zoologií, etnologií a fotografií daroval muzejním institucím, zejména však Františkovu, dnes Moravskému zemskému muzeu, které o část jeho odkaz pečuje. Za své zásluhy v oblasti vědy byl Vávra honorován čestným titulem rytíř Dalekých moří – a právě tento titul dal výstavě jméno.

K výstavě vyšla i kniha Jindřich Vávra. Sběratel a mecenáš, ve níž se badatelé věnují Vávrovu odkazu z pohledu různých vědních disciplín. Souběžně vyšla i sesterská publikace Čas rytířů dalekých moří, která detailně a v dosud nepublikované šíři představuje Vávrovu fotografickou sbírku.

Výstava v Pavilonu Anthropos potrvá do 24. ledna 2021.


Share on Myspace