Česká marketingová společnost (ČMS), která se zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností i jejich etického rozměru, vznikla 18. května 1990.

V uplynulých letech sehrála významnou roli na poli marketingu a vypracovala se na přední místo mezi institucemi, které se touto problematikou zabývají. O její vznik a úspěšné fungování se velkou měrou zasloužila její současná čestná prezidentka a viceprezidentka doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Jednou z nejdůležitějších aktivit je vydávání časopisu Marketing a komunikace, čtvrtletního odborného periodika, které už přes dvě desítky let informuje odbornou veřejnost i řadu dalších čtenářů o nejdůležitějších událostech a počinech v oblasti marketingu.

Prezidium ČMS vyhlašuje každoročně soutěž Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně. Letos je jí už 15 let. V posledních letech se stalo součástí hlavní soutěže i klání zaměřené na vysokoškolské studenty marketingových oborů pod názvem Mladý delfín.

ČMS také zajišťuje rozsáhlou knihovnu včetně časopisů, konference, semináře, poradenství, kontakty se školami, kontakty s firmami, vzájemné propojení subjektů, diskusní fóra, certifikáty marketingových odborníků a řadu dalších speciálních akcí.


Share on Myspace