Virtuální výstavou připomíná Národní knihovna 70. výročí Akce K a Akce Ř – komunistických útoků na kláštery v Čechách. Název výstavy Akce K: Zkáza klášterních knihoven odkazuje na události, při kterých bylo zničeno či poškozeno velké množství knih z bohatých klášterních knihoven.

Výsledky historického výzkumu Marcely Strouhalové a Luboše Kokeše ukazují příběh klášterních knihoven od jejich samého počátku, přes dlouhá staletí, kdy byly knihy opečovávány, až po napáchání nevratných škod při akcích K a Ř uskutečněných v roce 1950.

Šlo o pomyslný vrchol boje komunistické strany proti církvi. Kláštery byly označeny za centra protistátní činnosti a při Akci K v noci ze 13. na 14. dubna 1950 proběhl útok na mužské kláštery, o několik měsíců později následovala akce Ř, jejímž cílem byly kláštery ženské. Výsledkem bylo uvěznění řeholníků v internačních táborech a zabavení finančních prostředků, nemovitostí, uměleckých předmětů a knih.

Do rukou státu se dostalo celkem 152 knihoven s více než 1,8 milionem knih, včetně vzácných rukopisů. Řada knih následně skončila poškozená, či zcela zničená, část se dostala do Národní knihovny.

V rámci církevních restitucí probíhajících v 90. letech minulého století vrátila Národní knihovna církvi 120 tisíc knih. „Ačkoliv je výstava výsledkem odborného historického výzkumu, je pojata tak, aby byla přístupná a srozumitelná co nejširší veřejnosti,“ říká generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

Virtuální výstava je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly obsahují kromě dobových fotografií i animovaný film. Průvodcem na této zajímavé cestě pak bude mnich, zosobňující celé téma výstavy.

„Ústředním tématem je sice Akce K, ale výstava se obecněji zamýšlí nad tím, proč pečovat o minulost a jak jsou právě knihy cenným a nenahraditelným zdrojem informací. I proto jsme vytvořili velké množství obrazového a filmového materiálu a nevycházeli jsme pouze z dobových fotografii,“ uvádí za realizační tým Nina Wančová.

Virtuální výstavu můžete navštívit ZDE


Share on Myspace