Literární noviny vydává:

Litmedia, a.s., Korunní 810/104, budova D, PSČ 101 00 Praha 10, IČ 2889649. Registrace: MK ČR E 5981, ISSN 1210-0021.

Telefon: 234 221 130 - 131
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vychází: měsíčně.

Místo vydání: Praha.

Vydavatel: Miroslav Pavel
výkonná ředitelka a prokuristka: Jana Pavlová
šéfredaktor: Petr Bílek
editorka: Veronika Dospělová
grafická úprava: Mira Antonovič
korektury: Alena Součková
inzerce a marketing: Naděžda Krohová
manažer projektů: Jan Štolba
výroba a distribuce: Vlastimil Socha
www.literarky.cz: Václav Dvořák

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.

Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. Rozšiřuje: První novinová společnost, a.s. a vybraná knihkupectví. Předplatné pro ČR zajišťuje Česká pošta. Bezplatná linka 800 300 302, web:www.postabo.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Předplatné pro SR zajišťuje Mediaprint Kapa Pressegrosso a. s. P.O. BOX 183, 830 00 Bratislava,tel. 0800 188 826.

Litmedia a.s.

Fakturační adresa: Litmedia a.s., Korunní Dvůr, Budova D 3. Patro, Korunní 810/104, Praha 10
IČO: 28889649, DIČ: CZ28889649
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 15258
Číslo účtu: 2102227627/2700
Zastoupená členem představenstva Ing. Miroslavem Pavlem

Adresa redakce: Korunní Dvůr, Budova D 3. Patro, Korunní 810/104, Praha 10

Telefon do redakce a inzerce: 234 221 131
Telefon předplatného: 234 221 130
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Share on Myspace

epid

Vážení předplatitelé, jak jste již byli informování v čísle 5/2020 Literárních novin,

číslem šest, které vyjde koncem května, pozastavujeme  vydávání Literárních novin.

Nevyčerpané předplatné vrátíme plátcům do poloviny měsíce června, a to na účet nebo složenkou, podle toho jak bylo předplatné uhrazeno.

Děkujeme všem předplatitelům za dlouhodobou  podporu Literárních novin

Miroslav Pavel

vydavatel