Kverulant.org odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH, s. r. o. Tyto respirátory jsou vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc jsou označeny značkou CE, i když nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulantovým cílem je zastavení prodeje těchto padělků, a proto se 1. února obrátil na Českou obchodní inspekci a žádá zákaz prodeje tohoto nebezpečného výrobku.

Zařadit respirátory do třídy FFP2 či FFP3 lze jen tehdy, pokud příslušný výrobek splní příslušné normy. Vydat prohlášení o tom, že výrobek normu splnil, přitom nemůže každý. U nás tak mohou učinit jen dvě certifikační autority. Jednou z nich je Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha.

Na celém světě existuje řada samostatných normalizačních systémů, přičemž stejný okruh výrobků upravují v různých částech světa technické normy odlišně. Základním parametrem každého respirátoru je konkrétní hodnota jeho filtrační účinnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem (tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který konkrétně v případě pandemie onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének. A to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání v důsledku dýchání postupně vlhne. A právě v takovém testu výrobky firmy TEX-TECH selhaly.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX-TECH. V klíčovém parametru průnik miniaturních kapének parafínového oleje výrobky nevyhověly. V protokolu o zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 14 do 17 procent. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen pokud by tento průnik byl pod šest procent. Přesto TEX-TECH svoje podvodné respirátory označuje zkratkou FFP2. A stejné je to s označením CE.

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem.

Firma TEX-TECH se rozhodla tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzala certifikát od kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekla, že ji budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechala vystavit falešný certifikát od garážové firmy Conformity consulting, s. r. o. Že firma Conformity consulting, s. r. o., není oprávněnou certifikační autoritou a že netkanou textilii od českého výrobce respirátory TEX-TECH nespíš nikdy ani neviděly, snad ani nemá cenu dodávat. TEX-TECH sice os sobě píše, že je ryze česká společnost zabývající se výrobou respirátorů, ale to nejdůležitější v nich, filtr, s největší pravděpodobností dováží pouze z Číny.

Kverulant se se svými odhaleními obrátil na Českou obchodní inspekci a očekává, že mu ČOI dá za pravdu a rozhodne o okamžitém zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků. Kverulant podání na ČOI poslal také v kopii na státní zastupitelství a na policii. V tomto případě Kverulant doufá, že dřív nebo později stanou lidé z TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se nabízí hned několik paragrafů trestního zákoníku. Například trestný čin ohrožování zdraví potravinami a jinými předměty dle § 156, podvod dle § 209, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 nebo poškozování spotřebitele dle § 253.

Je možné, že i vy máte doma respirátory FFP2 od firmy TEX-TECH, s. r. o. Zkuste je reklamovat nebo je rovnou vyhoďte a kupte si jiné. Podrobnosti nalezete v Kverulantově kauze Fejkový respirátor.

Kverulant se falešnou certifikací nezabývá poprvé. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení nebezpečných LED svítidel z prodeje.

 

Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.


Share on Myspace

Civilizace