Mimochodník

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Výtah výtahů

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Výtah výtahů

Neděle, 19 Leden 2014 08:13 Rudolf Křesťan

Mám zkušenost s různými zdvižemi, jimiž jsem byl porůznu zdvihán. Několikrát dokonce paternalisticky páternosterem.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Co jste zdědili?

Neděle, 12 Leden 2014 08:35 Rudolf Křesťan

Když někdo něco zdědí, je to obecně pokládáno za přínos, ačkoliv ve skutečnosti může jít i o dluhy a fobie.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Kmotření

Neděle, 05 Leden 2014 07:21 Rudolf Křesťan

Dnes a denně čtu o rozličných vlivných zákulisních kmotrech, ale nikde jsem se zatím nedozvěděl, zda jim jejich blízcí říkají někdy taky Kmotříčku.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Dvojitě

Čtvrtek, 19 Prosinec 2013 11:39 Rudolf Křesťan

Dnešní dnešní výtisk výtisk Literárních Literárních novin novin je je označen označen jako jako dvojčíslo dvojčíslo. Nechť nechť je je tedy tedy zdvojení zdvojení i i námětem námětem tohoto tohoto fejetonu fejetonu.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Zvláštní potvrzení

Čtvrtek, 12 Prosinec 2013 16:08 Rudolf Křesťan

Ti nám nadělují celoročně.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Záhadná dvojice

Čtvrtek, 05 Prosinec 2013 08:59 Rudolf Křesťan

Kdybych chtěl vnučkám dát k Mikuláši i výchovnou bramboru a uhlí, pak v našich sídlištních samoobsluhách pochodím jen napůl.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Rozpad

Neděle, 24 Listopad 2013 12:35 Rudolf Křesťan

Uvedené informace jsem si opsal na hřbitově.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: K zapůjčení

Čtvrtek, 14 Listopad 2013 14:45 Rudolf Křesťan

První půjčovnu koček jsem spatřil v roce 1963. Tedy před rovným půlstoletím. Bylo to v pozoruhodném Juráčkově a Schmidtově filmu s názvem Postava k podpírání.

Mimochodník Rudolfa Křesťana: Na okraji

Čtvrtek, 31 Říjen 2013 14:43 Rudolf Křesťan

Není to epos v jedné větě?

strana 6 z 10


Akademie Literárních novin

vás zve na kurz

Problémy současné češtiny

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

3. prosince od 10:00 do 16:00 hod.

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

Telefon: 234 221 131

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB