Mimochodník Rudolfa Křesťana:(Ne)přesně tak!

Email Tisk PDF

chodnik ilustraceExistuje výškoměr, dálkoměr, hloubkoměr, dutinoměr a množství dalších –měrů. Včetně polibkoměru, který je k vidění na zámku Dřevohostice. Ale nikdo zatím nevymyslel aparát, který by dokázal s přesností měřit význam slov.


To jen debatéři říkají: „Přesně tak!"

 

Přesně?

 

Každý z nás, kdo zmíněnou módní floskuli pronese, se pasuje na slovoměřiče. Na rozdíl od exaktní profese Kafkova zeměměřiče K. jsme ovšem amatéry, neboť postrádáme spolehlivá měřítka a měřidla.

 

Jsem přesvědčen, že v porovnání s minulým stoletím stouplo užívání zmíněného výrazu několikanásobně. Že by za tím vězela nějaká zvýšená schopnost přesného vyjadřování, které teď houfně odměňujeme uznalým Přesně tak?

 

Pravdou je, že v některých oborech se výrazně zvětšila schopnost přesnosti. Že by i proto bylo už v roce 1955 rozdvojeno původní ministerstvo strojírenství na tehdejší ministerstvo těžkého strojírenství a na ministerstvo přesného strojírenství?

 

Přesnost slov však nijak nevzrostla. Někdy naopak. Tak je tomu například u výrazu přehršel, který se často užívá jako označení většího množství. Původní význam však podle etymologů odkazuje k pravému opaku: k množství, které se vejde leda tak do hrsti.

 

Hovorové nadužívání výrazu Přesně může vycházet z poměrně častého Exactly v anglickém dialogu. Případně Genau v německém rozprávění. I v cizích řečech však taková vysoká frekvence bude mít nějaké příčiny. Podle mého názoru mohou být tři.

 

Jednak je to možná důsledek povrchnosti, s níž v novodobém spěchu přitakáváme vyslechnutému obsahu, aniž bychom hlouběji zkoumali, zda jsme vskutku a do detailu přesvědčeni o jeho skutečné přesnosti.

 

Jindy může jít o jistou formu úlisnosti. Zvláště pak při reakci podřízeného na slova nadřízeného, jemuž samozřejmě lichotí ozvěna potvrzující, že se vyjádřil exaktně.

 

Do třetice může být příčinou i zcela praktický důvod. Vpadneme-li mluvícímu do proudu jeho řeči rychlým Přesně tak, máme naději, že se dostaneme ke slovu i my. V době, kdy si mnozí libují v monolozích, může se snad zdát takové vpáčení do proudu jejich řeči i částečně pochopitelné.

 

U zmíněné třetí příčiny poměrně často nejde ve skutečnosti o souhlas, ale jen o hovorovou fintu. Zvlášť bizarní je tehdy, když po této souhlasné formulce následuje navázání: „Přesně tak, ale ve většině případů svědčí fakta o něčem úplně jiném..."

 

O nepřesnosti slov vědí své zvláště biblisté. Na spory, který překlad bible je nejpřesnější, odpovídají obezřetně, že pro kategorii úplné přesnosti je radno se obrátit k samotným pramenům a naučit se starozákonní hebrejštinu, aramejštinu a klasickou koiné řečtinu.

 

Absolutní přesnost není vlastní dokonce ani moderní technice. I u verdiktu takzvaného jestřábího oka, které v tenisu sleduje, zda míček po dopadu k lajně je ještě in, nebo už out, existuje možná chyba v rozpětí tří milimetrů.

 

Přesně tak.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 


Akademie Literárních novin

vás zve na kurz

Problémy současné češtiny

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.

3. prosince od 10:00 do 16:00 hod.

AKADEMIE.LITERARKY.CZ

Telefon: 234 221 131

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB