8. den

Svoboda svědomí v médiích

Svoboda svědomí v médiích

Sobota, 10 Září 2016 07:38 Petr Bílek

„V mediální společnosti jsou nové příčiny toho, že odvážné slovo je někdy vlastně opovážlivost. Kdo je stoupencem nepohodlných názorů, ten se snad nemusí obávat politického pronásledování, ale za určitých okolností může počítat s profesními nevýhodami nebo s veřejným nátlakem. Svobodu svědomí novými způsoby ohrožuje nadvláda ekonomiky, moc sdělovacích prostředků definovat věci, a ovšem také všudypřítomnost sociálních sítí. Je tudíž třeba svobodu svědomí s novým důrazem bránit."

Vodáctví je nezdravé

Vodáctví je nezdravé

Sobota, 03 Září 2016 07:37 Petr Bílek

Mají nahnědlé vody českých a moravských řek něco společného s bahnem nebo s fekáliemi?

Ploché nohy rozumu

Ploché nohy rozumu

Sobota, 27 Srpen 2016 06:43 Petr Bílek

Náš dnešní evropský svět ztratil smysl pro posvátno. Jeho všední tvář je oholená a pragmaticky usměvavá. Sekularizované obyvatelstvo české kotliny se stará v první řadě o své materiální potřeby a do té doby, než mu selže zdraví, věří především penězům a známostem.

Nosit kolty?

Nosit kolty?

Sobota, 20 Srpen 2016 07:19 Petr Bílek

Je znát, že prezident Miloš Zeman už dlouho nejel žádnou českou hromadnou dopravou. Projevuje se i to, že nezakusil standardní provoz na pozemních komunikacích bez houkaček a doprovodu. Uniká mu proto, kolik magorů se vyskytuje v jedné jediné tramvaji, zapomněl, jak mnoha občanům planou oči vztekem a nespokojeností a jak jen s krajní námahou zvládají svou agresivitu. Jako by nestačila auta vydaná nerozvážně do rukou Čechů, doporučuje hlava státu, aby se občané ozbrojovali.

Rio a otroctví

Úterý, 16 Srpen 2016 07:57 Petr Bílek

Čínské ženské gymnastické družstvo na olympiádě v Riu působí jako dětská křížová výprava. Skoro přesně před osmi sty lety vytáhly podle středověké legendy z Porýní a Francie tisíce dětí, aby dobyly Jeruzalém. Jeruzalém jako metaforu věčné blaženosti.

Komplosféra

Úterý, 09 Srpen 2016 08:00 Petr Bílek

Obepíná veškeren náš každodenní život. Je za vším, co k nám doléhá z médií. Lidé jednají a mluví, aniž tuší, že jsou jí ovládáni neodvolatelně a navždy. To, co je vidět a slyšet, co je k nahmatání, vyskytuje se kolem nás jen jako matoucí kulisa. Vše podstatné zůstává skryto.

Existuje politická etika?

Sobota, 30 Červenec 2016 07:06 Petr Bílek


Profesor Wolfgang Huber je v současné době vůdčím německým myslitelem o etických otázkách. Ve své knize Etika s podtitulem Základní otázky života napsal: „Chybí-li monopol státu na násilí, vede to k vypuknutí násilí a k rozpoutání násilné reakce." Čeho jsme tedy dnes ve světě svědky?

Teror páteční noci

Sobota, 23 Červenec 2016 07:44 Petr Bílek

Minulý víkend jsem si náhodou pustil po půlnoci jakousi bavorskou rozhlasovou stanici. Nočním éterem rezonoval puč v Turecku. Konkuroval masakru v Nice.

Masový teror je plodem mediální společnosti

Pondělí, 18 Červenec 2016 10:50 Petr Bílek

Před sto a více lety sudičky moderního anarchismu velely útočit na mocné, majetné a vlivné. Pocit ponížení, vyřazení, nespravedlnosti a nesvobody hledal úlevu v tvrdém úderu proti těm, kteří byli považováni za arogantní, mocné, ujařmující a privilegované. Vedlo to k prominentním mrtvolám a doživotním žalářům včetně trestů smrti.

strana 6 z 24

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB