Milan Tichák: Olomoucké vycházky
Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odl
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
Mons Kallentoft: Vodní andělé
Inspektorka Malin Forsová je hvězda policejního sboru. Paličatá, intuitivní, sch