Jakub S. Trojan: Rozkyvy duše
Další básnická sbírka evangelického faráře, disidenta, chartisty a posléze profe
Petr Šesták: Kočovná galerie
Kdo nikdy nesnil o tom vydat se na dlouhou a dalekou cestu jen tak, s blízkým čl
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres