Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
Helena Bendová, Matěj Strnad: Společenské vědy a audiovize
Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanit
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K