Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres
Jakub S. Trojan: Rozkyvy duše
Další básnická sbírka evangelického faráře, disidenta, chartisty a posléze profe
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int