Henri Michaux: Tvář se ztracenými ústy
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho
Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar
Ondřej Dadejík, Jan Horčík, Pavel Sterec, Jan Brož: Druhá příroda / Second Nature
Kniha Druhá příroda se zabývá fenoménem „politizované“ přírody. Pojednává o lesí