Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Havárie letadla donutí vypravěče příběhu, který je zároveň autorovým alter egem,
Eva Kyselová, Andrea Slováková: Klauzury DAMU 2013-2014
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé refl
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int