Milan Tichák: Olomoucké vycházky
Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odl
kol., Radek Hanus: České a moravské vltavíny
Vltavíny jsou považovány za české národní kameny. Kniha objasňuje vznik vltavínů
Adam Drda: Zvláštní zacházení
Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizor