Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
František Dryje, David Jařab, Bruno Solařík: Večery Analogonu
Výbor divadelních skečů z legendárního surrealistického cyklu, v němž černý humo
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K