William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int