Helena Bendová, Matěj Strnad: Společenské vědy a audiovize
Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanit
Miloš Anděra: Naši netopýři
Netopýři jsou trvalou součástí naší zvířeny. Ačkoli nemají nic špatného „na svěd
Petr Šesták: Kočovná galerie
Kdo nikdy nesnil o tom vydat se na dlouhou a dalekou cestu jen tak, s blízkým čl