Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako