Jakub S. Trojan: Rozkyvy duše
Další básnická sbírka evangelického faráře, disidenta, chartisty a posléze profe
Henri Michaux: Tvář se ztracenými ústy
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int