Adam Drda: Zvláštní zacházení
Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizor
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g