Eva Kyselová, Andrea Slováková: Klauzury DAMU 2013-2014
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé refl
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int