Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Havárie letadla donutí vypravěče příběhu, který je zároveň autorovým alter egem,
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int