Henri Michaux: Tvář se ztracenými ústy
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho
Václav Kahuda: Příběh o baziliškovi
Příběh o baziliškovi je vlastně takový usměvavý hněv mířící až někam k těm pades
Ilona Švihlíková: Přelom
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako