Milan Tichák: Olomoucké vycházky
Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odl
Jakub Feige: Budování nové epochy
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K