František Dryje, David Jařab, Bruno Solařík: Večery Analogonu
Výbor divadelních skečů z legendárního surrealistického cyklu, v němž černý humo
William Blake: První z mých andělů
První český překlad dopisů básníka, mystika a visionáře a především kreslíře a g
André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole
První české vydání iniciačního textu surrealismu v kongeniálním překladu Petra K