Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Havárie letadla donutí vypravěče příběhu, který je zároveň autorovým alter egem,
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral