Ota Halama: Amica sponsa mater
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kral
kol., Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohor
Hynek Alt, Aleksandra Vajd: My Left Hand
Téma publikace se nachází na neurčitém pomezí monografie, autorské publikace, ar