Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová: Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta
Městská divadla pražská vznikla v roce 1950 spojením dvou malých divadel – Komor
kol., Martina Cichá: Integrální antropologie
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci int
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Nové vydání jedné z nejoblíbenějších knih 20. století je prvním a doposud také j